Facebook Pixel
GET ESCREO GET CREATIVE

Иновативно училище въвежда STEАM програма като част от холистичната си образователна система

Новото STEAM пространство в Образователна група Светлина

Образователна група „Светлина“ използва боя за писане при обособяването на STEАM творческо пространство за следващата генерация от успели хора. Стените за писане са иновация, която перфектно се вписва в иновативния дух на програмата за изграждане на училищна STEM среда, и целта и да популяризира холистичната образователна система. Можете да научите повече за този проект в следното интервю:

Частно основно иновативно училище „Светлина“ предлага единствената по рода си в България холистична образователна система под егидата на Юнеско. Бихте ли ни разказали малко повече за тази система и какво друго трябва знаем за Вас?

Образователна група „Светлина“ е първата в България, която предлага подобен вид образование. Холистичен идва от гр. дума „ὅλος“, което означава „цялостен“.  Холистичното образование представлява в най-общ смисъл, цялостна грижа за децата, която включва 4 нива на развитие – ментално, емоционално, психично и физическо. В нашата политика се залага не само на менталното (академичното), което е свързано с наизустяване на факти и измерване на резултати само по този критерий, а и на останалите три аспекта. Прогресивните методи, които прилагаме вече 22 години, дават възможност на децата да се изградят като самостоятелни личности със здравословно любопитство към света и живота, докато разгръщат потенциала си.

Нашата основна цел е да дадем възможност за израстване на всяко дете чрез прилагане на индивидуален подход. По този начин успяваме да поставим основи и да развиваме:

  • 13-те вида интелигентност;
  • Навици за здравословно хранене;
  • Ранно кариерно ориентиране;
  • Чувство на отговорност към себе си, обществото и Земята
Благоприятна учебна среда в STEAM пространство

Разбрахме, че предвиждате прилагането на STEАM програма през предстоящата учебна 2021/22 година? Как стигнахте до това решение и с какво се отличава тя?

Образователна група „Светлина“ с увереност предприема следващата крачка – интегрирано преподаване на учебното съдържание по математика, природни науки, инженерство, технологии и различни видове изкуства под шапката на STEAM /Science, Technology, Engineering, Art, Math/. Комбинирането на различни по своята същност предмети стимулира, освен лесното възприемане на информацията, също така и креативността, критичното мислене и обобщеното възприятие за дадена материална или абстрактна единица.

STEAM подходът в съвременното образование съчетава знания и похвати, чрез които по естествен и лесен начин се достига до учениците. Чрез тях се запазва любопитството и интереса на децата към, иначе, сложната материя за усвояване. Представянето на учебния материал се случва чрез креативни модели на преподаване, едновременно с усъвършенстване на личностни умения.

Защо избрахте да създадете това ново творческо пространство точно с боя за писане ESCREO?

Знаем, че ни обединява идеята да бъдем новатори в своите области. Тази обща ценност е в основата на нашия избор за партньори като ESCREO и вашите бои за писане в това начинание.

ESCREO боя за писане в STEAM училище

Ние вярваме, че интериорът оказва влияние на продуктивността и креативността при децата, а и не само. В случая, какви тенденции наблюдавате в интериора на съвременната учебна среда?

Абсолютно сме съгласни с Вас. Средата спомага или пречи на информационното поле. Можем да Ви разкажем за тенденциите, които ние следваме. Всички знаем добре, че децата възприемат лесно нова информация, когато са навън и могат да съпреживяват ученето. С оглед на това и със знанието, че не е възможно постоянно да бъдем сред природата, ние се стараем да подготвим нашето училищно пространство, следвайки стандартите на Архитектура “Образование 3000”, което е част от Световната холистична образователна среда.

Новата ни учебна среда е близка до природната – подредена вътрешно и цветово. Целта е децата лесно да усвояват нови знания, да имат концентрация, да научават антистрес техники и да са физически активни. Тази среда дава свобода на мислене и действие. Принцип, заложен във всяко човешко същество, който му дава основата за едно успешно бъдеще. Не е случаен и нашият слоган: Щастливи деца днес, успешни хора утре!

С тази позитивна енергия очакваме старта на новата учебна година!