Какво представлява програмата STEM?

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище както и създадат основата за бъдещите постижение на младите учени.

STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети в днешните училища, както и създаването на нови пространства според изискванията на модерните технологични индустрии. STEM центърът е съвкупност от учебни пространства с общ фокус върху интегрирането на учебно съдържание и учебни преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерното и математическото мислене.

Научете повече за програмата STEM на официалната страница на МОН.

Процес на изпълнение на STEM центровете по отношение на учебната среда

Кандидатстване

  1. Избор на помещение
  2. Формуляр
  3. Архитектурен план
  4. Визуализации

Проектиране

  1. Идеен проект
  2. Технически проект
  3. Одобрение на технически проект

Изпълнение

  1. Инвеститорски контрол и строителен надзор
  2. Авторски надзор и работни детайли
  3. Откриване

Научете повече за процеса от документа с „Насоки за физическа среда в училищните STEM центрове„.

Създайте креативна образователна среда във вашето училище

Боите за писане на ESCREO са идеалния инструмент да създадете креативна образователна среда във вашия STEM кабинет.

Защо го правим?

Правим го, за да провокираме повече ученици в България да бъдат креативни и да започнат да мисля визуално.

Кои сме ние?

ESCREO е българска компания, която има за цел да вдъхнови съвместната работа и обменът на идеи, като направи планирането и комуникацията естествени и лесни.

Иновативни компании и организации, с които работим:

Нашето предложение.

Пишете ни на hello@escreo.com със заглавие на мейла “STEM проект”, за да може и вашето училище да се възползва от нашите продукти. Можете да ни намерите и на телефон 0887 932 471.

Escreo Sofia Screenshot Googl Maps 1024x672
Вижте как да стигнете до нашия офис в София.