Facebook Pixel
GET ESCREO GET CREATIVE

За конструкцията от ценности и физическото им отражение с Мартин от DA architects

 

От големи водещи компании до частни лица, тези , които се доверяват на екипът на DA architects са в добри ръце. А те умеят ловко да балансират между даденостите на една сграда и изискванията на клиента, като вплитат естетически и функционални решения. Архитектурното студио е носител на редица международни и национални награди за архитектура и дизайн, сред които е и най-високото отличие Platinum A’design Award 2018.

Говорим си с един от съоснователите на студиото – арх. Мартин Ряшев, за вдъхновението и архитектурата като огледало на човешките ценности и обществото като цяло.

 

Какво ви вдъхновява?

 

Смятаме, че вдъхновението има много лица и спохожда всеки по различен начин всеки път. Важно е човек да е отворен и непредубеден, за да може да го открие дори и в най-тривиалните и неподозирани неща.

Сред най-честите ни музи са преживяванията ни, свързани с пътуване и сблъсъка ни с интересни култури и личности.

 

Има ли елемент, разпознаваем ваш почерк, който винаги присъства в работата ви?

 

Като цяло се стараем да не робуваме на рецепти и утвърден набор от елементи, така че да имаме индивидуален подход и прочит за всяка една задача. Въпреки това се стремим към определени принципи, присъщи на съвременната архитектура и дизайн, в които дълбоко вярваме, така че те, по един или друг начин, неминуемо формират характера на нашата работа.

 

интериор 2

 

Каква е днес архитектурната обстановка в България и как бихте я променили?

 

Както казват, архитектурата е огледалото на едно общество и няма как архитектурата в България да е нещо по-различно от представителна извадка на процесите в българският обществен живот и българската икономика. Хаотична, сенчеста, без генерален план, решена на парче, откъсната от корените и обърнала гръб на бъдещето, жадно вкопчена във всепоглъщащото настояще. Разбира се, има и добри примери. Както в сферата на бизнеса и обществения живот, така и в полето на дизайна и архитектурата. Има ги, заради хора, които не се задоволяват със статуквото, които си поставят високи цели и се борят за тяхното постигане и ни се струва, че те стават все повече.

Иначе, със всяка задача, която правим, ние се стремим да променяме в положителна посока този малък дял от българската архитектура и дизайн, върху който имаме власт.

Много е жалко, обаче, че държавата и обществения сектор са абдикирали от това да задават високи стандарти. В цял свят най-състоятелният инвеститор е държавата и в развитите общества, частта от парите на данъкоплатците, предвидена за това, се влага в изграждането на качествена социална инфраструктура и публична среда. Така, от една страна това влияе пряко върху добруването на множеството потребители на тази среда, а от друга, има индиректен възпитателен характер върху обществото и въздейства със силата на личния пример.

 

интериор 3

 

Разкажете ни за някой скорошен или много любим проект. Какво беше предизвикателството?

 

Научихме се да гледаме на предизвикателствата като на възможности. Колкото и опит да натрупаш, колкото и подготвен да се чувстваш в началото на даден проект, винаги изниква поне едно нещо, за което нямаш готово решение и трябва да излезеш от зоната си на комфорт, да мислиш извън рамките.

Предизвикателствата те провокират да намираш нови пътища и в крайна сметка те развиват като професионалист и като личност.

 

Какво крие бъдещето на архитектурата и по какъв начин настоящата пандемия ще му повлияе?

 

Не се нагърбваме да прогнозираме бъдещето на архитектурата. Със сигурност тя ще продължи да изпълнява ролята на един от могъщите инструменти за решаване на проблеми и постигане на по-добро качество на живот. В тази връзка, пандемията и бъдещите рискове от подобни сценарии биха задали едно изцяло ново поле за разработване на концепции за обитаване, работа и рекреация, както и биха ни провокирали да преосмислим конструкцията си от ценности и как те ще намерят отражението си във физическата и виртуалната среда, която населяваме.

 

Какво е бъдещето на офиса след covid-19?


Ситуацията с разпространението на вируса, със сигурност ще повлияе на това, как ще функционират и какво ще представляват офисите на бъдещето. Тепърва ще се анализират събраните данни и ще се правят проучвания от мултидисциплинарни екипи, в посока на това да се утвърдят устойчиви решения за противодействие на негативните последици от настоящата и евентуални бъдещи такива кризи.

В краткосрочен план, идеята е да се изработи модел за по-безопасно завръщане в офисната среда, на базата на информацията, с която разполагаме към момента. Понеже работим с голям брой офис клиенти, нашето студио разработи кратка инструкция по темата за DAY ONE, която е достъпна на сайта ни и на социалните канали на студиото. Като започнем от по-стандартните мерки като осигуряване на по-голяма дистанция между работещите, сепариране чрез прегради, които позволяват регулярна хигиенизация и се стигне до мерки за контролиране на гъстотата в работната зона и зоната за срещи, специфични циркулационни маршрути и редица други. Повече информация по темата:

http://daarchitects.eu/bg/projects/all/details/back_to_office

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6665648168102965248

https://www.facebook.com/watch/?v=560339477978766

Разбира се, всеки бизнес и всяко пространство имат своите специфики, така че при прилагането на различните мерки, е необходимо да се подходи индивидуално.

В дългосрочен план, новите офис пространства, сигурно ще претърпят по-мащабни промени. Част от тях ще бъдат подкрепени от технологиите, които трябва да осигурят нови стандарти за безопасна вентилация на закрито, материали и повърхности, възпрепятстващи разпространението на зарази, приложени на местата с най-интензивен трафик и експлоатация, както и системи за ранна сигнализация. Други ще са по-скоро в посока на утвърждаване на нови модели на работа, формиране на извън-офисна и разсредоточена работна среда, надграждане и допълване на стандартите за
офис well-being. И тъй като работата представлява голяма част от ежедневието на хората, това неминуемо ще намери отражение и в останалите сфери, като обитаване, рекреация, спорт и здраве.