Facebook Pixel
GET ESCREO GET CREATIVE

Как един проект за интериорен дизайн превръща STEAM център в рай за дигитални създатели със стена за писане

Класна стая със стени за писане ESCREO

Think Forward използва боя за писане в своя проект за създаване на кабинет за дигитални създатели. Стените за писане за училища подобряват творчеството, ангажираността и комуникацията, следвайки основната тенденция в училищната архитектура, която има за цел да проектира най-гъвкавите, отворени и комуникативни пространства, които създават училищни общности. Можете да прочетете повече за този проект в следното интервю:

Разкажете ни малко повече за Вас… Кои са Think Forward и защо интериорен дизайн на училища?

Think Forward са разрастващ се екип от хора, които споделят идеята за социално значима архитектура. Вълнуват ни обществени, етични и екологични проблеми и търсим тяхното иновативно решение чрез средствата на изкуството. Именно в образователните ни проекти е най-осезаем, скоростен и удовлетворяващ ефектът на промяната. Промяна не само на материалната база, а в начина на функциониране на образователната система. До този момент чрез проектите ни сме адресирали наболели проблеми като детското насилие в училище, липсата на свобода на избор в образователния процес, възпитаването на логическо мислене, но не и творческо,  морално остарялата архитектурна типология, неглижирането на спортното образование, което води до нарастване на броя деца с наднормено тегло и липса на знания по отношение на здравословен начин на живот.    

Екипът на Think Forward
Дизайнер Недко Николов (вляво) и Арх. Галина Милкова (вдясно)

Вашият дизайн на STEAM центъра в ОУ Христо Ботев“ в гр. Ахелой ни вдъхновява! А сме сигурни, че вдъхновява и всички малки дигитални създатели, които творят в него. Как постигнахте този прекрасен резултат? Кои бяха важните неща в този проект и с кое се гордеете най-много?

Постигнахме този резултат благодарение на хармоничната ни съвместна работа с училищното ръководство, доверието в нашия професионализъм, инициативността на Юлияна Атанасова – директор на ОУ „Христо Ботев“, в намирането на допълнително финансиране в името на реализацията на добрата идея. Въпреки че полученото финансиране по програма СТЕМ за изграждането на кабинет за дигитални създатели бе в размер на 50 000лв., амбициозното училищно ръководство рискува проектът да прерасне в STEAM ЦЕНТЪР за дигитални създатели. С това решение се увеличиха както квадратурата на проекта и стойността на реализацията, така и бъдещият образователен принос на центъра.

Дизайн на STEM CENTRE с бои за писане ESCREO

Функционално STEAM центъра за дигитални създатели е проектиран по зададения от МОН модел, включващ зони за едностранна комуникация, индивидуална работа, работа по групи, учене чрез правене, социализация и физическа дейност. Може би най-значимото постижение на проекта е опитът за надскачане на базовото задание, за да преобразим пространството в интердисциплинарен център за дигитално творчество,  възпитание на визуална култура у децата, усъвършенстване на техните презентационни способности и знания по английски език, запознаването им със специализирани софтуери за дигитално рисуване и компютърна анимация, фотография и видео съдържание. 

Проектът е разделен на три функционални зони – кабинет за дигитално творчество; фоайе за рекреация, социализация и видео презентиране на дигиталните динамични творчески продукти пред обществеността; прилежащ коридор към кабинета с изложбени зони за статично дигитално творчество, умствени и физически игри за развиване на творческата мисъл, визуалната култура и умения у децата.

Училищна архитектура и интериорен дизайн

Защо с ESCREO? Какво Ви носи работата с ESCREO и как стените за писане ESCREO допринасят за Вашите проекти?

Повечето деца имат вродена потребност да изрисуват стените вкъщи. Като че ли размахът на детското въображение няма граници и има нужда да се реализира подобаващо. В детските ми спомени така и не остана невандализирана стена в дома на баба ми, която със сигурност щеше да бъде много по-спокойно, ако можеше магически да изтрие с гъба рисунките от флумастер. Затова и работата ни с ESCREO намира приложение не само в образователни проекти, а и в частни жилищни и офис пространства. Боите ESCREO ни дават свобода да преоткрием бялата стена и детското усещане да твориш неограничено извън фиксираните буквални и метафорични рамки на формат А4. Не случайно ESCREO са и в офиса на Think Forward. 

Класна стая със стени за писане с боя за стена ESCREO

И не на последно място, кои са тенденциите в интериорния дизайн на училища, които ще виждаме все по-често в следващи проекти или по-друг начин казано, кои са елементите, които в момента създават най-благоприятна, продуктивна и творческа среда за децата?

Основна тенденция в училищната архитектура е проектирането на максимално гъвкави, отворени и комуникативни пространства, които създават училищни общности. Това е нов тип демократична архитектура, насърчаваща прозрачността в образователния процес, равноправието между участниците в него, размиването на границите между различните дисциплини. Друга важна тенденция е свързана с проектно-базираното обучение, което поставя фокус върху ученето чрез практика и предопределя появата на нов тип кабинети с тематично оборудване. Именно изграждането на СТЕ(А)М центрове в училищата цели допълване на теоретичното обучение чрез практически занятия, за да се повиши качеството на българското образование. 

Проект за STEAM център със стени за писане