Facebook Pixel
GET ESCREO GET CREATIVE

Продуктите и услугите на ESCREO са CO2 неутрални вече

Carbon neutral goods and services

Поставили сме си амбициозни цели и се стремим да ги постигнем като част от нашата стратегия за опазване на климата. Въглеродната неутралност на нашите стоки и услуги е следващата стъпка по нашия път към това да станем първата въглеродно неутрална компания за боя за писане до края на 2022 г. В основата на този преход към устойчиво ESCREO са съзнателните избори за устойчиво развитие, направени от нашата компания през последните няколко месеца.

Как нашите продукти и услуги са въглеродно неутрални?

Постигнахме въглеродната неутралност на нашите продукти и услуги, като балансирахме емисиите им на въглероден диоксид чрез неговото отстраняване. С други думи, ние компенсирахме емисиите от Обхват 1 и Обхват 2 на нашата компания, като неутрализирахме въглеродния отпечатък на продуктите и услугите, които предлагаме:

Обхват 1 – Директни емисии от притежавани или контролирани от компанията източници, напр. фирмени съоръжения, бизнес пътувания, превозни средства и др.

Обхват 2 – Непреки емисии, създадени при производството на енергия, закупена и използвана от нашата компания, напр. електричество, топлина, охлаждане, пара и др.

Компенсирането на въглеродните емисии е действие, което се предприема срещу климатичните промени и позволява на лицата и компаниите да компенсират за въглеродните емисии, които не могат да избегнат. Постига се чрез подкрепа на достойни проекти, които намаляват емисиите някъде другаде по света. По този начин компенсираме и за собствените си неизбежни емисии.

Нашето удостоверение за доброволно неутрализиране на емисиите на нашите продукти и услуги

Нашето удостоверение за доброволно неутрализиране на емисиите на нашите продукти и услуги

Кой проект избрахме да подкрепим и защо?

Като част от нашата стратегия за компенсиране на въглеродните емисии, инвестирахме в проект на Механизма за чисто развитие (МЧР) номер 2535: CUIDEMOS Mexico (Campana De Uso Intelegente De Energia Mexico) – Smart Use of Energy Mexico. Този проект е проверен и валидиран от Рамковата конвенция на Организацията на Обединените Нации по изменение на климата („РКООНИК“).

Има безброй видове проекти, но ние избрахме да подкрепим Организацията на обединените нации (ООН), тъй като тя е първата организация, която въвежда и издава въглеродни кредити в рамките на МЧР. Идентифицирахме този енергиен проект като най-подходящ за нас с помощта на нашите партньори от The Hut Group, чрез които закупихме нашите въглеродните кредити. Можете да откриете техния сертификат в регистъра тук

Защо компенсираме нашия въглероден отпечатък сега?

2021 г. е първата година от „Десетилетие за действие“. Бихме искали да допринесем колкото можем повече за нещо много по-голямо от нас, като това да помогнем да оставим света по-добър, отколкото сме го намерили. И започнахме да го правим вече. Насърчаваме и включваме устойчивост във всичко, което правим чрез нашата уникална способност за иновации и партньорства.

Това е последният ни шанс да постигнем 17-те цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) навреме. Известни също като Глобални цели, това са цели за глобално развитие, приети през 2015 г., които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. 17-те ЦУР призовават към действие за прекратяване на бедността, защита на планетата и гарантиране на мир и просперитет на всички хора, като същевременно признават, че действие в една област ще повлияе и на резултатите в другите.

Какво можете да очаквате от нас?

Размерът на нашия въглероден отпечатък оказва значително влияние върху нашата стратегия. Ето защо се фокусирахме върху текущите ни и предстоящите ни зелени инициативи, включително проектите ни в горското стопанство, компенсирането на въглеродните емисии, пускането на нови продукти и изборите, които правим за съзнателни доставчици и партньори:

  • Природосъобразно фактуриране от самото начало – Всички фактури отиват директно в имейл кутиите на нашите клиенти в електронен вариант
  • Засаждаме (повече) дръвчета с Вас – Засаждаме дърво с всяка поръчка направена през нашия уебсайт
  • Първи въглеродно неутрален продукт, който абсорбира CO2 – Планирано пускане на нов продукт на пазара в началото на 2022 г.
  • 100% въглеродно-съобразни доставчици – 100% от нашите доставчици да са въглеродно-съобразни до средата на 2022 г. 
  • Първата въглеродно неутрална компания за боя за писане – Ангажираме се да постигнем 100% въглеродна неутралност, като компенсираме оставащите ни емисии от Обхват 3 до 2025 г.

Можете да научите повече за пътя, по който сме поели към една по-устойчива компания в нашата пътна карта. Там ще намерите повече подробности за нашите зелени инициативи, които ни помагат да се превърнем в първата компания за боя за писане с неутрални въглеродни емисии. Не остава много време за предприемане на действия срещу климатичните промени. Нека действаме заедно!