Facebook Pixel
GET ESCREO GET CREATIVE

АртМениджмънт и АрТерапия при работа от вкъщи

арт мениджмънт

 

Условията, в които сме поставени вследствие на COVID-19, правят дистанционната работа по-сложна от всякога, а творческия процес по-необходим от когато и да било. Мисията на ESCREO е да стимулира продуктивността и креативността навсякъде и по всяко време.

Сега си партнираме с доц. д-р Пепа Митева, университетски преподавател, магистър по Организационна психология, за да разберем повече що е то Арт Мениджмънт и как да го използваме, за да провокираме оригиналното мислене и отговорна екипна комуникация по време на работа от вкъщи.

В условията на социална изолация все повече нараства потребността от център, който да обединява и мотивира служителите около изпълнение на екипните цели. Потребността от балансиране на самооценката, саморегулация и споделена отговорност е оръжие срещу стреса и бърн-оут в съвременния home office.

Възникват въпроси не толкова за ефективна вътрешна комуникация, а относно индивидуалната отговорност и влиянието й върху екипните ценности. Необходими са нови стимули и провокации, които да обединяват интереса и вниманието на служителите извън офиса. Съхраняването на психичното здраве, регулацията на тревожността и паниката още повече придобиват акцент върху организационните умения на мениджъра и фокуса му върху ефективността на служителите.

Наред с понятия като „креативност“, „емоционална интелигентност“, „продуктивност“ в работната среда изплуват изразите „оригинално мислене“, „вдъхновение“, пластичност в рефлексията да осъзнаваш промените и да съхраниш темпото на целенасоченост и адаптация.

Тези размисли препращат към една интересна сфера в компетентностите на мениджъра и HR. Обхваща и хората, занимаващи се пряко с човешки ресурси, които неотменно се нуждаят от свежи идеи за рестарт. В същото време е необходимо привличане на интереса към общи дейности, макар онлайн.

Тази иновация включва подходи, известни в арттерапевтичните практики и допуска тяхното приложение в корпоративна онлайн среда. Защо не? Щом може да се провокира онлайн концерт, онлайн дискотека, онлайн мозъчна атака…

Олайн АртМениджмънт е понятие, което обединява възможността в дигитална среда да се управлява една обща концепция, свързана с креативност. Вмъкването на спонтанност в работната пауза, обединяване на саморефлексията на групата/на екипа, споделяне на емоции, решаване на конфликти, създаване на една различна, творческа атмосфера е провокация, търсеща изненада и социална подкрепа.

АртТерапия е лечение чрез изкуство, а АртМениджмънт допълва тази възможност като индиректно чрез даден стимул едновременно освобождава напрежението, разтоварва стреса, предизвиква хрумвания и нови идеи.

Методът е подходящ за хора, които имат готовност да бъдат пластични в мислите си, да разширят съзнанието си от рамката на всекидневното мислене, да включат други играчи в системата за минутки отдих и да се забавляват. То е освен терапевтичен ефект срещу стреса и възможност за диагностика и корекция на процеси в екипа и на индивидуалния опит.

Изискват се:

 1. Нагласа за творчество и другомислие/нестандартност.
 2. Мини постранство, обособеното място за работа.
 3. Възможност да се драска, рисува върху лист, стена, плот, колона.
 4. Моливи, пастели, бои, въглен, пластични материали, лепило, ножици, маркери за стена с боя ЕSCREO.
 5. Вдъхновение за индивидуална или за екипна работа онлайн.
 6. Добра организация на времето (time menagement) с паузи, например подхода POMODORO, който подтиква към регулярно работене (25 мин. работна активност + 5 мин. почивка).
 7. Синхронизиране в група, където един от участниците задава модела – менажира, а останалите се включват в арт-приключението, следва споделяне на ефекта, назовава се обща тема на готовия вече арт- продукт и може да се създаде история, приказка, хайку, да се появи наименование на продукт и т.н.
 8. Всяка творческа дейност в АртМениджмънт приключва с обсъждане, изводи, дава поуки, подтиква към комуникация и обратна връзка, решава конфликти.
Creative mind_Art management
Източник: https://psychology.framar.bg/

АртМениджмънт дава възможност на мениджъра да дирижира процесите не само на целенасочена дейност, а плавно да преминава отвъд рамката и да подтиква към осъзнаване и поток мисли, необходими за сплотяване на екипа в условия на дистанция.

Тази еклектика в приложенията на метода е от полза не само за индивидуалността, но тя е диагностичен критерий доколко групата може да стимулира заедност, доверие и комфорт.

Извън рамките на стандартната дейност, методът може да въвлече за участие членове на семейството, да доведе съпричастност от децата и близките в семейната общност – нещо, което в рамките на естествен процес до момента е било ограничаващо.

Как можем да реализираме процедура по АртМениджмънт в онлайн среда?

 1. Подгответе много кратък анонс към служителите си в писмен вид, например: „Покана да се позабавляваме заедно“ или друг подходящ призив.
 2. Дайте информация в колко часа да имат готовност и какво да подготвят.
 3. Не принуждавайте, апелирайте!
 4. Заявете тема, която искате да поставите на вниманието им, например: „Аз и групата“, „Моето настроение днес“, „Моят хъс за работа днес“, „Моите ограничения“, „Аз-супергерой на фирмата“ и др.
 5. Може да няма формулирана тема, просто задайте възможност: „Нарисувай твоето щастие“, „Нарисувай уред на щастието“ и др.
 6. Договорете време за старт. Нека има поне 10-15 мин. – творчеството изисква свобода и ненатиск!
 7. Подгответе и провокирайте с кратка психогимнастика, например: „Драскай колкото искаш със затворени очи по листа/по стената“. (въведението е необходимо, за да настрои към творчество „тук и сега“ – то намалява и стреса и отпуска).
 8. Договорете време за презентиране – условието е всеки да даде име на изображението си и да го представи. Вариант е без да представяте, просто да направите онлайн изложба-колаж.
 9. Напишете отзив, дайте предложение за ново име на общия вече колаж.

Аплодисменти!

Това е продукт, който носи изключителна информация за мислите, преживяванията и намеренията на хората от екипа. Това са негласни послания, които ориентират мениджъра за копнежите и несъзнаваните потребности, апели и стимули. Обърнете внимание! Тези продукти са душата на екипа ви и е важно да бъдат конфиденциални. Споделянето им в публичното пространство изисква споделено съгласие.

Можете да подходите селективно и съобразно възникнали теми в екипа: „Нашите конфликти и разминавания“ – нарисувай ги само с линии и т.н.

 

Ето едно предложение за АртМениджмънт

Тема: „Аз и моята професия“

art management
Източник: Darik News

Цел: отпускане, разтоварване на напрежението, изследване на целите, стимулиране на пространственото въображение.

Материали: въглен/маркер, лист/стена за рисуване.

Инструкция:

Настани се удобно, отпусни се, свий юмруците си силно и ги задръж така. После отпускай всеки един пръст бавно – стягането имитира стреса, а отпускането на ръката освобождава напрежението. Затвори очи и силно ги стисни, постой така и бавно отпусни. Както си със затворени очи нарисувай нещо, което ти се иска върху листа, стената.

Отвори очи и вземи въглен/маркер, пусни ръката си свободно и нарисувай тема: „Аз и моята професия“. Използвай само геометрични фигури – триъгълник, квадрат и кръг. Нека цялото изображение съдържа само фигури от тези геометрични форми. Когато приключиш погледни творението и му дай име. Какво ти хрумна? Какво почувства? Искаш ли нещо да добавиш? А да премахнеш? Какво разбра за себе си и за професията си?

Ако задачата е дадена онлайн в мрежа, след приключването може да се сглоби общ колаж. Всеки участник може да се присъедини и да предложи заглавие на колажа, в зависимост от асоциацията, която му хрумва за цялостното изображение. Интересно е да се изследват приликите и различията, значението, което се отдава на Аз-образа, на професията и т.н.

Накрая, може да се предложи още едно предизвикателство: като следвате изброените заглавия по всяка една тема, съставете стихче, скеч или разказ на тема: „Ние и нашата професия“ – условието е да не размествате фразите/думите и да не подминавате и променяте нито една от тях.

Обикновено екипите преживяват ентусиазъм и вдъхновение от общия продукт, който изграждат. Този опит може да бъде предложен за обсъждане, споделяне, селектиране на позитивните и негативни определения и споделяния в отношението към професията. Изводите и коментарът остава за мениджъра, който решава как да използва информацията от прадукта за оптимизиране на средата.

Можете просто да се забавлявате, без опит за анализ и оценка!

АртТехниките изискват свобода, необремененост от оценки и погрешни изводи. Тук правилото е да бъдем вниматени и прозорливи в заключенията – най-автентична е не нашата интерпретация, а прозрението на автора: Какво означава това за мен?

Провокирам ви с това и делово, и творческо предизвикателство – да разчупим рамката и да бъдем гъвкави и устойчиви с увереност! На добър час!

Още идеи за Арт Терапия вкъщи прочети в блога.

Повече за доц. д-р Пепа Митева:

Пепа е университетски преподавател, магистър по Организационна психология. Пълноправен член е на Дружество на психолозите в България. Преподава курсове като „Кризисна интервенция“, „Управление на стреса“, „Стратегии за справяне с гнева и агресията“, „Креативни техники“ и др. Дипломиран асистент по психодрама, НЛП мастер, Арттерапия водещ и автор на пособия др. Автор е на над 100 студии, статии и монографии. Активно участва в проекти на образователния мениджмънт, в международни проекти. Гост лектор по международен обмен на Националния университет аль Фараби, г. Алмати, Казахстан. Професионалните интереси са насочени към организационна и личностна психология – подбор на кадри, делови игри, тиймбилдинг.