Please wait

Your data is being processed please do not close that page

image
Transport gratuit în România, cu livrare în 3-4 zile lucrătoare

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a fost actualizată pe 28.02.2017

„3 EN 3” OOD („Compania”) este un controler de date, conform definiției din art. 3, paragraf 1 al Actului pentru protecția datelor cu caracter personal. Compania este înregistrată cu nr. 426125 în registrul de controlere de date, în cadrul Comisiei de protecție a datelor cu caracter personal. Informații comprehensive cu privire la motivele și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal, registrele păstrate de date cu caracter personal, categoriile de indivizi ale căror date sunt procesate, categoriile procesate de date cu caracter personal, categoriile de destinatari și altele sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal, la adresa: www.cpdp.bg.

„3 EN 3" OOD recunoaște confidențialitatea personalității și se angajează să ia măsuri pentru protejarea împotriva procesării ilegale de date cu caracter personal. Compania se angajează să protejeze datele dvs. personale, respectând această Politică de confidențialitate și legislația din Bulgaria.

Politica de confidențialitate furnizează următoarele informații:

1. date care identifică controlerul de date;

2. definiția legală a „datelor cu caracter personal” și tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate de Companie;

3. scopurile procesării datelor cu caracter personal;

4. natura voluntară a furnizării de date cu caracter personal și consecințele refuzării punerii lor la dispoziție;

5. securitatea datelor cu caracter personal;

6. cookie-uri și analize Google;

7. dreptul de acces și corectare a datelor colectate;

8. destinatarii cărora le pot fi divulgate datele cu caracter personal;

Politica de confidenţialitate face parte din Termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea site-ului - www.escreo.com.

1. DATE CARE IDENTIFICĂ ADMINISTRATORUL DE DATE

Numele controlerului de date: „3 EN 3” OOD;

Sediul și adresa managementului:Sofia, regiunea „Iskar”, zona rezidențială „Drujba” 1, Strada „Tirana” nr. 25, scara V, et. 5, ap. 110;

Adresa sediului de desfășurare a activității: Sofia Tech Park, Incubator Building, et. 1, Tsarigradsko shose nr. 111B.

Informații de contact: Sofia, e-mail: hello@escreo.com, telefon:0700 10 324;

Intrare în registrele publice: UIC 203326551;

Autoritate de supervizare: Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, adresa: Sofia 1592, Blvd. „Prof. Cvetan Lazarov“ nr. 2, telefon:02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, site web: www.cpdp.bg;

2. „DATE CU CARACTER PERSONAL” ȘI TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT COLECTATE DE COMPANIE

„Datele cu caracter personal” se referă la orice informație legată de un individ care este identificat sau poate fi identificat, direct sau indirect prin ID sau prin unul sau mai multe semne specifice.

În urma comenzii, compania colectează și păstrează următoarele informații care constituie date cu caracter personal: nume și prenume, adresă, telefon și adresă de e-mail; În cazul în care se solicită primirea unui buletin informativ, societatea colectează şi păstrează următoarele informaţii: adresă de e-mail.

3. SCOPURILE PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania procesează datele dvs. cu caracter personal cu următorul scop: individualizarea partenerilor noştrii; îndeplinirea obligaţiilor noastre asumate prin contractele încheiate, inclusiv stabilirea unui contact cu persoanele - telefonic sau prin e-mail, livrarea produselor şi serviciilor comandate, respectarea cerințelor Legii contabilităţii și altor reglementări; măsurarea eficienții serviciilor; pentru scopurile marketing-ului direct.

Atunci când furnizați datele dvs. cu caracter personal prin intermediul site-ului sunteți de acord (având dreptul de a refuza sau de a retrage consimțământul) cu faptul că Compania vă poate trimite buletine informative şi alte mesaje, să vă informeze cu privire promoţii, campanii şi ştiri prin e-mail, telefonic sau printr-o altă cale directă pentru scopurilee marketing-ului direct sau pentru promovarea bunurilor și serviciilor, oferite de Compania. Prezenta se consideră un consimţământ prealabil în sensul art. 6, alin.4 di Legea privind comerţul electronic şi art. 261, alin.1 din Legea privind comunicaţiile electronice.

Puteți refuza sau puteți revoca consimțământul de la paragraful anterior în orice moment, contactându-ne la adresa de e-mail: hello@escreo.com sau la numărul de telefon 0700 10 324.

4. NATURA VOLUNTARĂ A FURNIZĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONSECINȚELE REFUZĂRII PUNERII LOR LA DISPOZIȚIE

Compania colectează și procesează date cu caracter personal dacă individul la care se referă aceste date își oferă consimțământul specific și informat în mod liber, prin care este de acord în mod clar cu procesarea anumitor date cu caracter personal pentru scopuri specifice.

Furnizându-ne datele dvs. cu caracter personal confirmați și sunteți de acord în mod expres cu procesarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu această Politică de confidențialitate și cu legislația Bulgariei.

În cazul refuzului de a furniza în mod voluntar datele cu caracter personal solicitate, nu vom putea să vă oferim bunurile și serviciile noastre.

Acceptarea acestei Politici de confidențialitate prin bifarea casetei relevante și trimiterea Comenzii prin apăsarea butonului relevant, precum şi solicitarea de primire de buletin, reprezintă o declarație electronică, conform definiției din Legea documentelor și semnăturilor electronice.

5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania ia măsuri tehnice și de organizare corespunzătoare pentru a garanta protecția datelor dvs. cu caracter personal de distrugerea sau pierderea accidentală sau ilegală, alterare, divulgarea sau accesul neautorizat, precum și de orice alte forme de procesare ilegală, pentru că acordăm o atenție deosebită transmiterii în siguranță a datelor cu caracter personal. Compania a luat toate măsurile necesare în conformitate cu progresele tehnologiei moderne și oferă un nivel de securitate corespunzător cu riscurile asociate cu procesarea și natura datelor care sunt protejate.

6. COOKIE-URI ȘI GOOGLE ANALYTICS

Alături de datele cu caracter personal pe care le furnizați, vom folosi și informații colectate automat prin cookie-uri și analize Google.

Cookie-urile sunt fișiere trimise de noi către calculatorul dvs. Atunci când utilizați site-ul pentru prima dată, cookie-urile vor fi stocate în unitatea dvs. hard disk. Următoarea dată când vizitați site-ul nostru (utilizând același calculator), serverul nostru va recunoaște cookie-urile și ne va furniza informații cu privire la ultima dvs. vizită.

Analizele Google sunt un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”).Analizele Google utilizează cookie-uri specifice, și anume un fișier text stocat pe calculatorul dvs., care permite analizarea modului în care utilizați site-ul. Google va utiliza în numele nostru informațiile create de cookie-uri pentru a evalua utilizarea site-ului, a pregăti rapoarte cu privire la activitatea site-ului și ne va furniza aceste rapoarte pentru analiză.

Dacă nu doriți stocarea cookie-urilor pe unitatea dvs. hard disk, trebuie să selectați opțiunile corespunzătoare din browser-ul dvs. web. Cu toate acestea, puteți observa că nu veți mai putea utiliza site-ul în mod corespunzător sau chiar deloc.

7. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTUL DE A ACCESA ȘI CORECTA DATELE COLECTATE

Orice individ are dreptul de a accesa datele cu caracter personal procesate de Companie. În cazurile în care individul își exercită dreptul de accesare și datele cu caracter personal al unor terțe părți pot fi divulgate în acest demers, individul primește acces doar la partea respectivă a datelor cu caracter personal care este legată de acesta.

În exercitarea dreptului său la acces, individul poate solicita în orice moment din partea Companiei:(i) confirmarea faptului că sunt procesate datele sale cu caracter personal, informații cu privire la scopurile acestei procesări, categoriile de date și destinatari sau categoriile de destinatari cărora le sunt divulgate datele; (ii) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor cu caracter personal care sunt procesate și a oricărei informații cu privire la sursa acestora; (iii) informații cu privire la logica oricărei procesări automate de date cu caracter personal legate de individ, cel puțin în cazul soluțiilor automate.

Informațiile sunt furnizate gratuit.

Orice individ are dreptul de a solicita în orice moment Companiei:(i) să șteargă, să corecteze sau să blocheze datele sale cu caracter personal care nu sunt procesate conform cerințelor legale; (ii) să notifice părți terțe cărora datele sale cu caracter personal le-au fost divulgate, cu privire la ștergerea, corectarea sau blocarea, desfășurate în conformitate cu articolul (i), cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau implică un efort disproporționat.

Dreptul de a accesa datele cu caracter personal ale individului este exercitat printr-o solicitare scrisă adresată Companiei. Solicitarea poate fi trimisă şi electronic în conformitate cu cele prevăzute de Legea documentelor electronice şi a semnăturii electronice. Solicitarea se trimite personal de persoana fizică sa de o persoană autorizată în mod explicit de aceasta cu o procură notarială. Solicitarea conţine:

1. Numele, adresa și alte date de identificare a persoanei vizate;

2. descrierea cererii;

3. Forma preferată pentru furnizarea informațiilor;

4. Semnătura, data cererii și adresa poștală.

În cazul în care solicitarea se depune de către o persoană autorizată, la cererea se aalătură procura notarială.

Informații cu privire la datele cu caracter personal ale individului pot fi oferite sub formă de referințe sau revizuiri verbale sau scrise ale datelor din partea individului sau a unei alte persoane autorizate în mod explicit de către acesta. Individul poate solicita o copie a datelor cu caracter personal procesate pe un suport preferat sau electronic, cu excepția cazului în care este interzis prin lege.

Individul ale cărui date cu caracter personale sunt procesate, are dreptul:(i) de a obiecta pe bază legală față de procesarea datelor sale cu caracter personal de către Companie; dacă obiecția este justificată, datele cu caracter personal ale individului nu mai pot fi procesate; (ii) de a obiecta față de procesarea datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing direct; (iii) de a fi informat înainte ca datele sale cu caracter personal să fie divulgate pentru prima dată unor terțe părți sau să fie utilizate în numele acestora pentru scopurile articolului (ii), și de a primi oportunitatea de a obiecta față de o astfel de divulgare sau utilizare.

8. DESTINATARII CĂRORA LE POT FI DIVULGATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Atunci când furnizaţi datele personale prin site-ul www.escreo.com, vă daţi acordul acestea să fie colectate, păstrate, procesate şi folosite de Societatea şi angajaţii săi, precum şi pentru scopurile stabilită în prezenta Politică de Conficedţialitate, Societate poate furniza aceste informaţii şi unor terţe persoane, inclusiv: persoane, care oferă servicii de completare, care întreţin site-ul, curieri, expeditori, transportatori, persoane care oferă cooperare şi marketing, servicii de reclamă, servicii de contabilitate, consultanţă. Ca o parte a procedurii de recuperare de mijloace băneşti, putem furniza băncii datele voastre personale, necesare pentru transferul sumei respective.

NOTĂ

În cazul în care considerați că orice informație despre dvs. este falsă sau incorectă, informați-ne cât de curând posibil.