Facebook Pixel
GET ESCREO GET CREATIVE

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

ДА

НЕ

Важно: Използвай спреят за дълбоко почистване не повече от 2 пъти в месеца.

Съвет: Принтирай инструкциите за поддръжка и ги сложи на видно място за всеки, който използва ESCREO.